Visie en missie

Visie

Op de USV word je gekend en kun je groeien in wie je bent.​


​Kinderen zijn nieuwsgierig en komen tot leren in een plezierige omgeving. Hierbij staat een veilige omgeving ​voorop.


Missie
We werken aan een solide basis in een veilige omgeving. Dit doen we op een manier waarbij samenwerken, ​zelfstandigheid, betrokkenheid bij elkaar en bij de samenleving centraal staan. 


​De Utrechtse Schoolvereniging is een reguliere basisschool op algemeen bijzondere grondslag. Dat betekent dat wij als school open staan voor alle leerlingen van alle religies of stromingen. We geven les op grond van onze eigen visie op onderwijs. Al ruim 100 jaar zijn wij een kleinschalige Utrechtse basisschool met betrokken ouders. Onze school biedt, vanuit een veilige omgeving, gedegen onderwijs aan. We hebben veel aandacht voor het individuele kind en proberen elk kind tegemoet te komen in zijn of haar cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkelingsbehoeften. Met ons onderwijs bereiden we de kinderen voor op een passende vorm van vervolgonderwijs en tot volwaardige en respectvolle burgers in de maatschappij. Daarom staan de kernvakken zoals taal en rekenen centraal vanuit onze overtuiging dat deze vakken essentieel zijn in de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast vinden we de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkelingen van onze leerlingen ook heel belangrijk. Deze vakken worden daarom bij ons op school wekelijks gegeven door vakleerkrachten. Zij stimuleren en borgen de ontwikkeling van onze leerlingen op dit gebied. Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving voor onze kinderen. Bij ons op school voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis! 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren