Absentie en verlof

Als uw kind ziek is, dient u dit vóór 8.15 uur te melden via 030-2511435 of via het ouderportaal van Social Schools. Mocht een kind zonder bericht afwezig zijn, dan nemen we contact op met de ouders. Bij ongeoorloofd verzuim doen wij aangifte bij de leerplichtambtenaar.

 

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor u voor uw kind extra verlof wilt aanvragen. Dit kan te maken hebben met het beroep van een van de ouders, met belangrijke gebeurtenissen zoals verhuizing, huwelijk, ziekte of overlijden van familieleden of met wettelijke of religieuze verplichtingen. Ouders dienen het verlof drie weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur, middels een formulier, dat u kunt vinden bij de documenten in het ouderportaal van SchouderCom. Voor 4-jarigen kan in principe onbeperkt verlof worden aangevraagd,  5-jarigen mogen 5 uur per week verlof bij vermoeidheid.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren