USV 100 JAAR
Bezoek de lustrum website

Team

Het team bestaat uit een directeur, 13 groepsleerkrachten en vier vakdocenten.

De vakdocenten voor muziek geeft les aan de groepen 1-8. Daarnaast kunnen de kinderen op donderdag  in het schoolkoor zingen onder leiding van juf Sabine. 

Handvaardigheid en techniek wordt halfjaarlijks gegeven aan de groepen 3 t/m 8 door een vakdocent. De andere helft van het jaar worden er workshops gegeven door externen.

Bewegingsonderwijs wordt het hele jaar door aan de groepen 1 t/m 8 gegeven door een vakdocent. 

Drama wordt het hele jaar gegeven aan de groepen 1 t/m 5. Bij de groepen 6 t/m 8 geeft de eigen leerkracht drama.

 

Groep 1-2a Juf Carla en juf Quérine
Groep 1-2b Meester André en meester Peter
Groep 1-c Juf Fransien
Groep 3a Juf Femke (ma, di, wo) en juf Gerda (wo, do, vr)
Groep 3b Juf Fransien
Groep 4 Juf Elaine (ma, di) en juf Emilie (wo t/m vr)
Groep 5 Juf Liesbeth
Groep 6 Juf Sanne
Groep 7 Juf Sabine (ma t/m do) en juf Carine(vr)
Groep 8 Juf Anne(ma, di, wo) en juf Marleen(do, vr)
   
Conciërge Meneer Wilbert Kraaijkamp (ma t/m vr)
Directeur Mevrouw Judith Toen (hele week)
Intern begeleider Juf Rika Winter (di, woe, do, vr)
Plusgroepleerkracht Juf Rika (wo, vr)
Remedial teacher Juf Carine (di, do)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Juf Ineke
Vakleerkracht dans/drama 1 t/m 5 Juf Ineke
Vakleerkracht beeldende vorming Meester Maarten
Vakleerkracht muziek Juf Sabine Bakker
Ondersteuning Emilie Kock
Renske Joolen
Desiree Jautze

 

De intern begeleider die zich bezighoudt met de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg en die de groepsleerkrachten coacht in de begeleiding van de groep en van individuele leerlingen. De intern begeleider richt zich voornamelijk op preventieve zorg. Daarnaast is er een remedial teacher (RT-er) die buiten de groep om extra begeleiding geeft aan kinderen die dat nodig hebben. De plusgroepleerkracht geeft twee keer per week les aan de plusgroepen. Dat zijn groepen kinderen die naast het reguliere onderwijsaanbod meer uitdaging nodig hebben.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren