Team

Het team bestaat uit een directeur, 13 groepsleerkrachten en vier vakdocenten.

De vakdocenten voor muziek geeft les aan de groepen 1-8. Daarnaast kunnen de kinderen op donderdag  in het schoolkoor zingen onder leiding van juf Sabine. 

Handvaardigheid en techniek wordt halfjaarlijks gegeven aan de groepen 3 t/m 8 door een vakdocent. De andere helft van het jaar worden er workshops gegeven door externen.

Bewegingsonderwijs wordt het hele jaar door aan de groepen 1 t/m 8 gegeven door een vakdocent. 

Drama wordt het hele jaar gegeven aan de groepen 1 t/m 5. Bij de groepen 6 t/m 8 geeft de eigen leerkracht drama.

 

Groep 1-2a Juf Carla en meester Peter
Groep 1-2b Juf Fransien
Groep 1c Juf Yvette en juf Carine
Groep 3 Juf Sabine
Groep 4 Juf Gerda en juf Anne
Groep 5 meester Paul en juf Rosa (1-02-2024)
Groep 6 Juf Emilie (di,wo,do) en juf Liesbeth (ma,vr)

Groep 7

Juf Gabrielle

Groep 8 Juf Majorie (ma, di, wo) en juf Marleen (do, vr)
Conciërge Meneer Wilbert Kraaijkamp (ma t/m vr)
Directeur Mevrouw Judith Toen (hele week)
Intern begeleider Mevr. Rika Winter (di, woe, do, vr), mevr. Quérine
Plusgroepleerkracht Juf Rika (wo, vr), juf Marleen (1-5-2024)
Remedial teacher Juf Carine (di, do)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Juf Ineke en meester Jip

 

Vakleerkracht dans/drama 1 t/m 6 Juf Ineke
Vakleerkracht beeldende vorming Meester Maarten
Vakleerkracht muziek Juf Raisa
Ondersteuning


Gijsbert van Beek en Levi Meijer

 

De intern begeleider houdt zich bezig met de organisatie en inhoud van de leerlingenzorg en coacht groepsleerkrachten in de begeleiding van individuele leerlingen. De intern begeleider richt zich voornamelijk op preventieve zorg. Daarnaast is er een remedial teacher (RT-er) die buiten de groep om extra begeleiding geeft aan kinderen die dat nodig hebben. De plusgroepleerkracht geeft twee keer per week les aan de plusgroepen. Dat zijn groepen kinderen die naast het reguliere onderwijsaanbod meer uitdaging nodig hebben.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren