Medezeggenschapsraad

LotteDe Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

 

Christel Jaarsma Voorzitter (ouder)
Paul Krediet lid (ouder)
Sophie Verberne   lid (ouder)
Ineke van den Berg lid (team)
Peter de Boer lid (team)
Sabine de Vin lid (team)

    

Mariet  Christel  Sophie   Marleen   Quérine 

      Mariet                  Christel                 Sophie                     Marleen            Quérine                 Lotte

 

Contact : mr@usvschool.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren