USV 100 JAAR
Bezoek de lustrum website

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

 

Mariet Brinkman Voorzitter (ouder)
Christel Jaarsma lid (ouder)
Sophie Verberne   lid (ouder)
Gerda Tolsma lid (team)
Querine Holla lid (team)
Marleen van Rosmalen lid (team)

    

Mariet  Christel  Sophie  Gerda   Marleen   Quérine 

      Mariet                  Christel                 Sophie                   Gerda                 Marleen            Quérine

 

Contact : mr@usvschool.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren