Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders, leerlingen en personeel op onze school. Elke school moet een MR hebben. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig, voordat de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De MR bestaat op onze school uit drie leerkrachten (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). De leden hebben zitting gedurende twee jaar. De MR komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten van de MR zijn voor de ouders van onze school openbaar.

 

Manon Grijpink Voorzitter (ouder)
Paul Krediet Secretaris (ouder)
Rob van dr Zande   lid (ouder)
Ineke van den Berg lid (team)
Peter de Boer lid (team)
Sabine de Vin lid (team)

    

Contact : mr@usvschool.nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren