Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht 

 

Berend-Jan van Egmond lid (ouder)  
Christian Veldkamp lid (ouder)
Dennis Onwezen lid (ouder)

     
 Doelen/werkzaamheden CvT:


- Toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder.
- De ALV adviseren over de vaststelling dan wel goedkeuring van de (meerjaren)begroting, het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) en het strategisch beleid. 
- Benoemen van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening.
- Het schoolbestuur met raad terzijde staan en fungeren als klankbord.

      
 Contact CvT: cvt@usvschool.nl
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren