USV 100 JAAR
Bezoek de lustrum website

(Voor)aanmelding en plaatsing

Vooraanmelden
U kunt uw interesse in onze school aangeven via een vooraanmelding. Bij de USV kan dit middels een formulier, zie downloads. Nadat wij uw vooraanmelding hebben ontvangen, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Het is mogelijk om uw interesse in onze school vanaf de geboorte van uw kind aan te geven, maar dat hoeft niet.

 

Aanmelding

Wanneer uw kind drie jaar wordt, ontvangt het een verjaardagskaart van ons. We horen vervolgens van u of u de vooraanmelding wilt omzetten in een aanmelding of hiervan afziet.

 

Toelatingsbeleid

De school laat u officieel weten of er plaats is voor uw kind. Als er plaats is, wordt uw kind ingeschreven.  

 

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, past de school loting en een plaatsingsvolgorde toe. De plaatsingsvolgorde is als volgt:

  • Kinderen die al een broertje of zusje op de USV hebben, worden in ieder geval geplaatst.
  • Vervolgens worden kinderen die in rayon 50 wonen.
  • Tot slot worden de overige kinderen geplaatst.

Dit doen we om te voorkomen dat kinderen uit één gezin op verschillende scholen zitten, en om kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt naar school te laten gaan.

 

Kennismaken met de school
Voor een nadere kennismaking kunt u een afspraak maken met directrice Judith Toen. Tijdens dit gesprek is er alle tijd om uw vragen te stellen en de school te bezichtigen. Ook is er gelegenheid om in de verschillende klassen te kijken. Dit alles om u een zo goed mogelijk beeld van de school te geven.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren