USV 100 JAAR
Bezoek de lustrum website

Aanmelding en plaatsing

Aanmelden
Uw kind aanmelden bij de USV kan middels een aanmeldingsformulier, zie downloads. De datum van inschrijving is het moment dat het aanmeldingsformulier door ons is ontvangen. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Het is mogelijk om uw kind vanaf de geboorte aan te melden, maar dat hoeft niet; kinderen worden, zo nodig, geplaatst middels een lotingssysteem. Het plaatsingsbeleid staat bij de downloads.

 

Kennismaken met de school
Voor een nadere kennismaking kunt u een afspraak maken met directrice Judith Toen. Tijdens dit gesprek is er alle tijd om uw vragen te stellen en de school te bezichtigen. Ook is er gelegenheid om even om het hoekje te kijken in de verschillende klassen. Dit alles om u een zo’n goed mogelijk beeld van de school te geven.

 

Plaatsingsbeleid 

Om te voorkomen dat kinderen uit een gezin op verschillende scholen zitten, en om kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt naar school te laten gaan, worden nieuw aangemelde kinderen in drie categorieën ingedeeld (zie plaatsingsbeleid):

Categorie A: Kinderen die al een broertje of zusje op de USV hebben.
Categorie B: Kinderen die wonen in rayon 50. U kunt contact opnemen met de school om na te gaan of u in Rayon 50 (PDF) woont.
Categorie C: Overige kinderen.

 

De kinderen uit categorie A worden als eerste geplaatst, vervolgens uit categorie B en tot slot de kinderen uit categorie C.  

Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de schoolgids. Welke te downloaden is op deze site.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren