Aanmelding en plaatsing

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aantal leerlingen op de 
Utrechtse Schoolvereniging ligt al vele jaren stabiel rond 220 leerlingen. Het aantal aanmeldingen voor 
de school is jaarlijks hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. Aangezien de school gehuisvest is in 
een gemeentelijk monument en er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn, zal het aantal leerlingen ook in 
de toekomst maximaal rond 230 leerlingen blijven.
Om zoveel mogelijk kinderen toe te kunnen laten op de Utrechtse Schoolvereniging en daarbij een 
onderwijsaanbod mogelijk te maken met diverse vakleerkrachten (beeldende vorming, muziek, 
gymnastiek, drama, plusgroep en remedial teaching) streven wij naar een maximum van 30 kinderen 
per groep.


Kennismaken
Bent u geïnteresseerd in onze school, dan plannen we graag vrijblijvend met u een 
kennismakingsgesprek in en laten wij u onze school zien.

Aanmelden
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier 
op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle 
kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal 
maakt dus niet uit.
Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de 
kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school 
gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website: www.naardebassischool.utrecht.nl.
Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht.

Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven 
Als u de plaats voor uw kind bevestigt, vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we 
verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het 
kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6
weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk 
is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?
Neemt u dan contact op met de school.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren